Darbošanās ar mālu ir tik aizraujošs, jautrs un vienlaikus attīstošs prrocess, kuru mūsu skolēni piedzīvo gan vizuālās mākslas stundās, gan keramikas pulciņā. Skolotāja Ilze Šternberga ir cilvēks, kas skolā rada šo darbošanās prieku, gandarījumu par paveikto un kopābūšanas sajūtu.