16. decembra rītā, kad adventes vainagā aizdegta trešā svece – par prieku, mūsu skolas bērniem bija iespēja piedzīvot nesavtīgu labestību un mīlestību, kas arī vairoja sirdīs prieku un ticību labajam. Visi audzēkņi saņēma rūķu sarūpētās dāvaniņas un sirds siltumu, kas staroja no viņu klātbūtnes un labajiem vēlējumiem.