Pasākumu “Mazie – lielajiem” atklājām ar rotaļu “Cisu maiss” u.c. rotaļām. Tālāk darbojāmies stacijās “Lidmodeļu gatavošana”, “Torņa celšana”, “Automašīnas modelēšana”. Torņus cēla divas komandas, auto modeļus gatavoja pieci skolēni. Lidmašīnas sacentās ar lidojot tālumā. Stafetē “Rācenis” piedalījās divas komandas. Gan mazie, gan lielie izmēģināja savus spēkus roku laušanās sacensībās. Pasākumu noslēdzām ar Putniņdeju, kurā visiem bija iespēja izdejot savas pasākumā uzkrātās pozitīvās emocijas.