Skolā jau par tradīciju kļuvusi darba devēju sveikšana, kad sakām mīļu paldies uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar skolu, lai īstenotu darba vidē balstītas mācības.
Tāpēc janvāra sākumā aicinājām SIA “Palleteries”, SIA “Campus”, SIA “Vita Mārkets”, SIA “Kuldīgas slimnīca”, A/s “Latvijas valsts meži”, SIA „ Bergvik Skog”, SIA „ DJ Logging”  pārstāvjus, Daci Nelsoni un mūsu skolas virtuves vadītāju Initu Andersoni, lai sirsnīgi pateiktos par neatsveramo ieguldījumu audzēkņu dzīvēs. Skolas topošie galdnieka palīgi, pavāra palīgi, mežstrādnieki uzņēmumos apgūst gan praktiskās iemaņas reālā darba vidē, gan prasmes, lai kļūtu patstāvīgāki, veiksmīgāk atrastu darba vietu un veidotu savu dzīvi.