Pagājis vēl viens gads, un atkal mēs tiekamies!
“Tiekamies eņģeļu pēcpusdienā, lai pateiktos par labestību un spēju pieņemt, lai pateiktu milzīgu paldies, ka esat noticējuši un devuši cerību”, tā skolas direktore Ināra Oļena uzrunāja aicinātos ciemiņus.
Direktores vietnieces izglītības jomā Arita Gribēna sakot, ka atrodoties uz zemes eņģeļi izskatās kā parasti cilvēki, sirsnīgu paldies  par sadarbību mācību procesa nodrošināšanā darba vidē teica un simboliskus baltos eņģeļus dāvāja SIA “Bergvik Skog”, SIA “Palleteries”, SIA “Kuldīgas slimnīca”, bistro “Ņamma”, bistro “Bukstiņš”, SIA “Campus” pārstāvjiem, skolas virtuves vadītājai Initai  Andersonei. Paldies arī arodskolotājiem Evijai Jakubovskai, Ritai Jakobsonei, Ērikam Oficierim, Jurim Jurēvicam.
Sagatavotos video materiālos varēja ieklausīties, ko saka kursanti, kuri mācās darba vidē. Lai arī audzēkņi nav lieli runātāji un kameras priekšā bija nedaudz samulsuši, tomēr, skaidri noprotams bija tas, cik liela nozīme ir attieksmei un tam, ka viņi tiek pieņemti. Raitis, kurš mācās par mežstrādnieku, to pateica tā: “Patīk, ka skola to izdomājusi!”