Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājs Māris Birzulis apgūst jaunas zināšanas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām kursos “Understanding and Supporting Students with ASD and ADHD” Florencē, Itālijā. Erasmus+ programmas projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971.

Fotoattēlā varētu būt plakāts un tekstā redzams Performance (physical& mental) High Medium Best (optimum) performance Laid back Inactive Anxious stress zone Low (underload) Panic, anger, or violence Medium aevel evel High (overload)