PALDIES PAR LIELO ATSAUCĪBU! VISAS GRUPAS VISOS DATUMOS IR JAU PIEPILDĪTAS. PIETEIKŠANĀS IR SLĒGTA. JAUNUMS! Aicinām piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Pedagoga personīgā un profesionālā meistarība darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības” (A programma, 8 stundas)!