Mācību gadam tuvojoties beigām, ceriņu un maijpuķīšu smarža daudziem skolēniem vēsta tikai par vasaras brīvlaika tuvošanos, savukārt 3. kursa audzēkņiem- par eksāmenu laiku. 27. maijā, laikā pirms noslēdzošajiem kvalifikācijas pārbaudījumiem, skolā tika ieskandināts Pēdējais zvans šā gada abiturientiem.
Kā ierasts, lielos kursantus, smaidīgus un saposušos, skolas aktu zālē ieveda mazo klašu skolēni. Direktores vietniece mācību darbā Inese Andersone uzrunāja topošos galdnieka palīgus, pavāra palīgus un mežstrādniekus ar vēlējumu katru dienu izdarīt izvēli- izvēlēties prieku, un aicinot klātesošos ļaut viņiem šodien būt īpaši priecīgiem.
Pasākuma  gaitā 3. kursa audzēkņi izpildīja 2. kursa kursantu sagatavotos uzdevumus un saņēma viņiem veltītos apsveikumus. Pēc tam treškursnieki un internāta audzinātājas devās izbaudīt kopā būšanu pie svinīgi saklāta vakariņu galda.
Diena noslēdzās ar jautrām spēlēm un izdejošanos pils zālē.
Pēdējais zvans izskanējis un izdzīvots, tagad tikai- veiksmi un izturību eksāmenos!