16. martā plkst. 9.00 (Zoom tiešsaistē) notiks kursi

“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas)

Pieteikšanās forma: https://forms.gle/Ki5VDnX6tfcZuwFN9