11. oktobrī skolas logopēdi, kā jau iepriekšējā mācību gadā ierasts, aicināja citu mācību iestāžu logopēdus uz sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizējot praktikumu logopēdiem par tēmu “Kompleksās izpētes nozīme logopēdijā darbā ar bērniem, kuriem ir smagi valodas attīstības traucējumi”. Praktikumā skolas  logopēde Adrija Brantevica  pievērsa uzmanību jautājumam par agrīnās attīstības psiholoģiski pedagoģisko un logopēdisko izpēti.  A. Brantevica un skolas izglītības metodiķe S. Grietēna šī gada janvārī apmeklēja kursus  “Mūsdienu tehnoloģijas logopēdiskā palīdzībā bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem” Igaunijas pilsētā Narvā. Kursos lektore bija Maskavas pilsētas universitātes Speciālās izglītības un kompleksās reabilitācijas institūta direktore, logopēdijas katedras vadītāja, pedagoģijas zinātņu doktore un profesore Oksana Prihodko. A. Brantevica dalījās ar kursos iegūtajām vērtīgajām zināšanām un pastāstīja par profesores O. Prihodko pieeju psiholoģiski pedagoģiskajā un logopēdiskajā diagnostikā, savukārt S. Grietēna stāstīja par diagnostiku no speciālā pedagoga pozīcijām.