Aptuveni pirms gada mūsu skolas logopēdes bija iniciatores Kuldīgas novada logopēdu tikšanās reizei, lai jomas speciālisti apspriestu sev interesējošos jautājumus un dalītos pieredzē. Kopā sanākšana bija vērtīga, un pirmajai sekoja vēl nākamās. 18. aprīlī Pelču skolā rīkotais Praktikums logopēdiem bija atkal viena no tikšanās reizēm, un šoreiz jau uz sadarbību pulcējās ne tikai logopēdi no Kuldīgas novada, bet arī Ventspils, Talsu, Aizputes novadiem, kopskaitā 15 speciālisti.
Dienas kārtībā:
1. Sporta skolotājas Daces Šteinbergas prezentācija “Viens nav karotājs!”. Praktiskā pieredze, sadarbība, atbalsts logopēdiskajam darbam.
Pelču skolas sporta skolotāja runājot par stipru pamatu bērnu attīstībai un izglītībai veidošanu atzīmēja, ka valodas traucējumi bieži korelē ar kustību traucējumiem. Uzsvēra trīs pozīcijas- vecāki, skolotāji, vide, akcentējot sadarbību, uzticēšanos, informācijas savlaicīgu iegūšanu un vienotas prasības.
2. Ergoterapeites Leldes Kalvānes lekcija “Ieteikumi logopēda darba vides strukturēšanai un sīkās motorikas prasmju apguves secīguma veicināšanai no ergoterapijas un ergonomikas skatu punkta”.
Skolas ergoterapeite dalījās ar noderīgu informāciju logopēdiem un audiologopēdiem, citu starpā par to, kad nepieciešams piesaistīt speciālistu komandai ergoterapeitu, kādas ir visbiežākās vajadzības. L. Kalvāne stāstīja, kā speciālistiem pašiem rūpēties par savu muguras veselību strādājot savā specialitātē, izskaidrojot spiediena izmaiņas uz mugurkaulu atkarībā no pozas.
Kā pastāstīja viena no praktikuma organizatorēm, skolas logopēde Adrija Brantevica, nākamās tikšanās tēma būs par un ap diagnostiku. Kolēģi ir aicināti dalīties ar savu pieredzi vai arī ieteikt atbilstošu lektoru.