Piektdienas rīts skolā aizsākās ar gardu pārsteigumu katram, skolā ienākušajam, skolotājam. Bet pēc pirmās stundas skolotāji tika aicināti piedalīties Erudītu konkursā. Konkursā piedalījās septiņas komandas: “No name”, “Ventas bebri”, “Klusie zirnekļi”, “Kulinārās pūcītes”, “Džumandži”, “Krāsainie sapņi”un “Milijas.” Viserudītākie šajā reizē izrādājās dalībnieki no komanadas “Džumandži”, kuri, atbildot uz 28 jautājumiem par 14 dažādām tēmām, ieguva vislielāko punktu skaitu. Tikmēr skolēni bija sagatavojuši patīkamu pārsteigumu, ko skolotāji varēja vērot pa zāles logu.