Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros

2018

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros

Projekts: Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros.
Nr. 2018-1-LV01-KA101-046815

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Pricalica, Horvātija; Publisher Innowacje Emilia Gibiec Osrodek, Polija; Europass teacher academy, Itālija; Institute for Training, Employability and Mobile learning (IFOM), Itālija.

Mērķis:
Projekta mērķis ir izglītības iestādes pedagogu tālākizglītība un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas četras pedagogu mobilitātes – kursi.
Kursos ”Classroom Management solutions for teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” tiks apgūta klases vadības sistēma un jaunas metodes skolēnu mācību motivācijas veicināšanai.
Kursos “Sensory Activation Solutions-how to help children and adults unlock thier innate potential” paredzēts apgūt SAS metodoloģiju (Sensory Activation Solutions) un strādāt ar programmu, kas papildinās izglītības iestādē esošās skolēnu diagnostikas un testēšanas metodes.
Kursi “Professional orientation in education” paplašinās izpratni par profesionālās orientācijas iespējām speciālajā izglītībā.
Kursi “Outdoor education: a new way of teaching and learning” nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803