Training in Europe for professional and personal development

2016

Training in Europe for professional and personal development

Projekts “Training in Europe for professional and personal development”
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022532

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneris: ROC Noorderpoort, Nīderlande

Mērķis:
Projekta mērķis ir izglītības iestādes administrācijas un pedagogu tālākizglītība un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas trīs pedagogu mobilitātes, kurās būs iespēja gūt jaunas zināšanas klases digitālās vadības sistēmā, kas veicinās skolēnu jēgpilnu mācību procesu un dos iespēju pedagogiem kontrolēt skolēnu digitālās aktivitātes reālā laika sistēmā, iepazīties ar jaunām pedagoģiskajām pieejām darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, īpaši pievēršot uzmanību dažādām terapijām un mākslas nozarēm, kā arī ar veselīgas vides attīstību skolā. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena dosies darba ēnošanas mobilitātē uz Nīderlandes reģionālo mācību centru ROC Noorderpoort, kurā tiks gūta jauna profesionāla pieredze izglītības iestādes darba organizācijā, vadībā un kvalitātes nodrošināšanā, pārvaldības prasmju attīstīšanā un internacionalizācijas stratēģiju izstrādē.

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. jūnijs – 2017. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: iveta.dirzininka@kuldiga.lv, tālr.20339704