Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

2017

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

Projekts “Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai.”.
Nr.2017-1-LV01-KA102-035393

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich, Austrija, Globalijos Idejos, Lietuva; Institute for European Education Programs, Vācija.

Mērķis:
Nodrošināt iespēju Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem  teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un darba vidi un attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem.

2017./2018. mācību gadā tiks īstenotas 3. kursu audzēkņu mācību mobilitātes – daļēja kvalifikācijas prakse Austrijā, Lietuvā un Vācijā. No  2018. gada 1. aprīļa līdz 3. maijam  Austrijā pie “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” praksi veiks   3 galdnieku palīgi  un 1 mežstrādnieks. Šajā pašā laikā  ēdināšanas servisa audzēkņi praksi veiks Viļņas mācību centrā “Globalijos Idejos” un Berlīnes „ Institute for European Education Programs” .  Audzēkņu praksi uzraudzīs un monitoringu veiks profesionālo priekšmetu pedagogi un izglītības iestādes karjeras konsultants.

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. maijs.

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.20339704

Šogad Pelču specialās internātpamatskolas-attīstības centra 3. kursu audzēkņi kvalifikācijas praksi veic ne tikai Latvijas uzņēmumos, bet arī Lietuvā, Austrijā un Vācijā.

Erasmus+ programmas projekta  “Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra   profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām” , Nr.2016-1-LV01-KA102-022531, ietvaros no 1. aprīļa līdz 3. maijam M.Firguts, I.Kukainis, M.Balijevs un E.Frijāre,  ēdināšanas servisa programmas audzēkņi,  strādāja Viļņas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, S.Būmanes un V.Zariņas prakses vieta bija Berlīnes uzņēmums “Cafe Schwartzsche Villa”, bet N.Dzintars, A.Balodis, A.Baraks un E.Bulis praksi veica Austrijā, Sirnitz viesnīcā “Amerika Holzer”. Kopā ar skolēniem prakses laikā  bija skolotājas M.Diebele, A.Gerasimoviča un B.Vētrāja. Pirmo dienu laikā jauniešiem tika ierādīti veicamie darbi, izstāstīti noteikumi par prasībām darbavietās, dzīvošanu, kā arī brīvā laika pavadīšanu. Prakses laikā jaunieši apguva gan teorētiskās zināšanas, gan  arī praktiskās iemaņas. Austrijas grupas dalībnieki devās ekskursijā uz Vīni, bet Lietuvas grupas dalībnieki devās ekskursijās uz Trakiem, Kauņu un Druskininkiem.

Projektā piedalīties bija iespējams tiem audzēkņiem, kuri uzrādīja labas sekmes mācībās, kā arī aktīvi piedalījās dažādās skolas aktivitātēs.

Jaunieši no prakses vietām atgriezās ar jaunām zināšanām un prasmēm, daudz plašāku redzesloku, ko novērtē gan Latvijas darba devēji, gan sadarbības partneri prakses vietās.

Šis mobilitātes projekts tika īstenots, pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstam.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo