Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām

2016

Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts “Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra   profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām”.
Nr.2016-1-LV01-KA102-022531

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich, Austrija, Globalijos Idejos, Lietuva

Projekta mērķis:
Nodrošināt iespēju Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem  teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un vidi un attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem.

2016./2017. mācību gadā tiks īstenotas 3. kursu audzēkņu mācību mobilitātes – daļēja kvalifikācijas prakse Austrijā un Lietuvā. No  2017. gada 2. aprīļa līdz 3. maijam  Austrijā pie “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” praksi veiks   3 galdnieku palīgi  un 3 mežstrādnieki. Šajā pašā laikā  3 ēdināšanas servisa audzēkņi praksi veiks Viļņas mācību centrā “Globalijos Idejos”.  Audzēkņu praksi uzraudzīs un monitoringu veiks divi profesionālo priekšmetu pedagogi un izglītības iestādes karjeras konsultants.

Projekta ieviešanas laiks: 2016.gada jūnijs – 2017. gada maijs.

Projekta finansējums: 36542.00  EUR

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: iveta.dirzininka@kuldiga.lv, tālr.20339704