Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana

2020

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana
Nr.2020-1-LV01-KA102-077314

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra mērķis projektā ir arodklašu audzēkņu, kuriem ir speciālas vajadzības, profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide, lai pēc skolas absolvēšanas viņi sekmīgi integrētos darba tirgū. Izglītības iestāde veicinās iekļaujošo izglītību, jo nodrošinās vienlīdzīgas izglītības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un sekmēs pieredzi karjeras veidošanā un piekļuvi darba tirgum. Projekta laikā 3 ēdināšanas pakalpojumu audzēkņi dosies uz Lietuvu, Viļņas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kurā praksi nodrošinās organizācija UAB “Globalios idejos”, kurā pilnveidos savas praktiskā darba prasmes, bet divi

“Kokizstrādājumu izgatavošanas” programmas audzēkņi dosies uz Somiju.

Rezultātā pieciem arodklašu audzēkņiem būs darba vidē balstīta starptautiska pieredze, profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide, kas ļaus veiksmīgāk integrēties darba tirgū. Izglītības iestādei šis projekts arodklašu audzēkņiem turpinās iestādes internacionalizāciju un Eiropas dimensijas ieviešanu mācību un audzināšanas darbā, pamats skolēnu mācību motivācijai un profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai.

NOLIKUMS

“Ēdināšanas pakalpojumu” programmas audzēkņi darbā praksē Lietuvā.

“Kokizstrādājumu izgatavošanas” programmas audzēkņi darbā praksē Somijā.