Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

2019

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060174

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Training Vision Ltd, Lielbritānija; IUB “Global ideas , Lietuva

Mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes veicināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Trīs programmas “’Ēdināšanas serviss” audzēkņu prakse IUB “Global ideas”, Viļņā, Lietuvā, no 2020. gada 4. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim.
Viena programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņa un divu  programmas  “Mežsaimniecība” audzēkņu prakse “Training Vision Ltd”, Lielbritānijā no 2020. gada 30. janvārim līdz 2020.gada 21. februārim.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. maijs
Cita saistītā informācija

Projekta vadītāja: Iveta Diržininka

Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

 

 

Audzēkņu prakse Training Vision Ltd Lielbritānijā