Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

2019

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060174

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Training Vision Ltd, Lielbritānija; IUB “Global ideas , Lietuva

Mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes veicināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Trīs programmas “’Ēdināšanas serviss” audzēkņu prakse IUB “Global ideas”, Viļņā, Lietuvā, no 2020. gada 4. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim.
Viena programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņa un divu  programmas  “Mežsaimniecība” audzēkņu prakse “Training Vision Ltd”, Lielbritānijā no 2020. gada 30. janvārim līdz 2020.gada 21. februārim.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. maijs
Cita saistītā informācija

Projekta vadītāja: Iveta Diržininka

Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Audzēkņu prakse Training Vision Ltd Lielbritānijā

Audzēkņu prakse Lielbritānijā un Lietuvā

  1. gada maijā noslēdzas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projekts “Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai”(Nr.2019-1-LV01-KA102-060174). Lai gan projekta īstenošanā radās problēmas Covid-19 un Brexit dēļ, tomēr abām audzēkņu plūsmām izdevās realizēt projektā paredzētās aktivitātes un sasniegt izvirzītos mērķus. 2020. gada janvāra beigās praksi Lielbritānijā, Portsmutā, veica Jānis Ralfs Lagzdiņš, kurš savas prasmes pārbaudīja un pilnveidoja mēbeļu tirdzniecības uzņēmumā “Mr. Pine and Sons”, bet Raitis Vīnšteins un Jānis Lagzdiņš veica praksi saistībā ar mežsaimniecību  “Little Leigh Farm” teritorijā. Savukārt ēdināšanas pakalpojumu programmas audzēkņi Viktorija Žagata, Uģis Brūders un Oļegs Pavlovs uzsāka praksi 2020. gada martā Viļņas “Radisson Blu” restorānā, kur  strādāja gan konditorejas cehā, gan gatavoja uzkodas, sviestmaizes, veica pusfabrikātu karsto apstrādi un gatavoja  piedevas. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem jauniešiem nācās atgriezties Latvijā, taču viņi īstenoja virtuālo mobilitāti, iepazīstot Lietuvas kultūras mantojumu,  kulinārās tradīcijas un  īstenoja praktiskus uzdevumus savās dzīvesvietās.

Audzēkņi  uzzināja daudz jauna, redzot kā   strādā viņu izvēlētās profesijas pārstāvji citās zemēs. Prakšu nodrošinātāji bija parūpējušies arī par ekskursijām un pasākumiem nedēļas nogalēs. Portsmutā audzēkņi apmeklēja futbola sacensības, bet Viļņā mobilitātes dalībnieki devās ekskursijās pa vecpilsētu un  iepazinās ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Iegūtā pieredze ļaus projekta dalībniekiem   vieglāk piemēroties darba tirgus prasībām, jo  audzēkņi atzina, ka ir pilnveidojuši profesionālās prasmes,  zināšanas un  komunikācijas prasmes.