Arts for Life: developing life skills through the arts

https://forms.gle/DybqdE8wkdYNx8mKA

Arts for Life: developing life skills through the arts

Projekts: Arts for Life: developing life skills through the arts
Nr. 2018-1-LV01-KA229-046988_1

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Silutes r. Katyciu pagrindine mokykla (Lietuva), Gminne Centrum Edukacji w Wawrzenczycach (Polija), SEHIT IBRAHIM KARAOGLANOGLU ORTAOKULU (Turcija), Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira (Portugāle)

Mērķis: Pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes ar mūzikas, vizuālās mākslas un drāmas palīdzību, izprast kultūru un mentalitātes dažādību, atklāt talantus, uzlabot skolēnu valodu prasmes, kā arī veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un kompetenču attīstību.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Erasmus+ stratēģiskās partnerības PROJEKTA “Arts for Life: developing life skills through the art.” LOGO izveides KONKURSA NOLIKUMS

Nolikums izglītojamo atlasei mobilitātei ārvalstīs

https://forms.gle/DybqdE8wkdYNx8mKA

https://forms.gle/DybqdE8wkdYNx8mKA