No 15. aprīlim līdz 18. aprīlim skolā tradicionālās mācīšanās vietā, skolēni mācījās un darbojās Projekta nedēļas ietvaros izzinot un praktizējot tēmas “Raksti”, “Mana zeme- Latvija”, “Skolas apkārtnes labiekārtošana”.
“Raksti”
Skolēni no 1.c līdz 9.c klasēm  apskatīja un pētīja dažnedažādus rakstus- ēdamus rakstus, rakstus dabā, taustāmus un rakstāmus, zvaigžņu rakstus, ielu rakstus. Paši veidoja akmentiņus ar zīmēm, izmantojot mālu darināja zvaigznājus. Skolēni devās ekskursijā uz Ventspili, apmeklēja planetāriju.
“Mana zeme- Latvija”
Mazāko klašu skolēni no 1.a līdz 4.a klasei iepazina mūsu Latviju tepat līdzās- gan kokus un puķītes, gan tuvējās aitiņas. Izzināja Latvijas četrus novadus, izdzīvoja četrus saulgriežus un visi draudzīgi pagatavoja un mielojās ar latviskajiem sklandraušiem.
“Skolas apkārtnes labiekārtošana”
Projektu nedēļas laikā, darbojoties 5.a- 9.a klašu skolēniem un 1. un 2. kursa audzēkņiem, tapa kukaiņu māja, sajūtu kaste, no riepas šūpoles kokā. No riepām izveidoja arī šķēršļu joslu, kuru varēs izmantot āra aktivitātēm. Prezentācijā riepu rindu atraktīvā veidā parādīja skolotājs Didzis un 6.a klases zēni, atdarinot to novietojumu. Vēl šajā laikā neizpalika lielā lapu grābšana, Pelču virsotnes pakājes un sporta stadiona sakopšana.
Rīta līnijā pēc Projektu nedēļas, skolēni kopā ar skolotājiem, sagatavotajās prezentācijās un izstādēs, rādīja un stāstīja kā bija veicies.