Pedagogu profesionālo kompetences pilnveides ietvaros skolas metodiskais centrs piedāvā kursus “Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās un pirmskolas rotaļnodarbībās”.
Aprīļa nogales divās piektdienās vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele aicināja pie sevis māla mīļotājus un dalījās pieredzē un zināšanās par māla izmantošanu nodarbībās.
Patīkamā pozitīvā gaisotnē pagāja šīs dienas, kur sev vērtīgas zināšanas un prasmes guva gan pirmskolas, gan sākumskolas, gan arī mākslas skolas skolotāji. Skolotāji kursos pārsvarā darbojās praktiski. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pirmsskolas skolotāja kursu noslēgumā pauda, ka savā skolā noteikti ieviesīs jauninājumus saistībā ar māla izmantošanu nodarbībās. Pirms apliecību saņemšanas, Agneses meistardarbnīcā tapa iestrādes māla puzuriem. Vēlam kursu dalībniekiem apņēmību un radošumu.