18. septembra rītā lietus nelija, bet skolēni ar saviem skolotājiem īpaši vērīgi pētīja debesis – vai tik mūs neapciemos kāds tumšais lietus mākonītis un neizjauks dienas plānus. Tomēr, labi sadzīvojot ar laika apstākļiem, visi lielie un mazie šajā dienā devās Kuldīgas novada dārgumu meklējumos. Daži dārgumus atklāja turpat tuvumā- Pelču pagastā, citi pārbaudīja savus spēkus, dodoties tālākos ceļos, kā piemēram, uz Kuldīgu, Veckuldīgu, Kuldīgas pilskalnu, Kurmāles pagasta Baltavotu, Tigavas mežu, Kuldīgas jauno pastaigu taku gar Ventas krastu un Riežupes smilšu alām. Pārgājiena laikā, pildot uzdotos uzdevumus, tika uzskaitīti nosoļotie kilometri, tapa jaukas klašu kopbildes, interesanti video rullīši un dzejas rindas.