Pēc Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra logopēdes Adrijas Brantevicas iniciatīvas, atzīmējot Eiropas logopēdu dienu, 6. martā plkst. 10.10 notika kopīga logopēdijas video nodarbība “Runā raiti!” Nodarbībā piedalījās Turlavas pamatskola, PII “Ābelīte”, PII “Cīrulītis” Padures filiāle, Saldus pilsētas PII “Sienāzītis, “Vārmes pamatskola un Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs.