Skolas 3.- 4. klašu un 5.- 8. klašu tautisko deju kolektīvi, skolotājas Initas Kartavihas vadībā, piedalījās Kurzemes novada speciālo skolu deju festivālā “Sadancis-2018” Stiklu internātpamatskolā. Dejotāji piedalījās ar dejām “Roku rokā”, “Bāra bērnu gana rīti”, “Induļu žigliņš” un ieguva nomināciju “Jautrākie dejotāji“.
Deju festivāls bija interesants un sagādāja prieku visiem, gan dejotājiem, gan skatītājiem. Pasākumu vadīja un koncertēja īpašais viesis “X Faktora” uzvarētājs Arturs Gruzdiņš. Noslēgumā jautra izdancošanās ballītē.