Deju skolotājas Initas Šmites vadītie skolas 4.- 5. klašu un 6.- 9. klašu tautisko deju kolektīvi 17. aprīlī  piedalījās Stiklu internātpamatskolas rīkotajā Kurzemes novada speciālo skolu skolēnu deju festivālā “Sadancis-2019”. Dejotāji piedalījās ar dejām “Aug meitas kā liepas, puiši kā ozoli”, “Simtkājītis” un “Ābrampolka”.
Kā katru gadu, deju festivālā valdīja priekšnesumu dažādība- tautiskās dejas, mūsdienu dejas, hip-hop dejas, šova dejas. Pasākums bija interesants, īpašu prieku un jautrību sagādāja klaunīte Pendele, kura pasākumu ne tikai vadīja, bet arī rādīja un mācīja visādus trikus. Noslēgumā, kā jau ierasts, skolēniem diskotēka. Pozitīvo enerģiju saņēmušie dejotāji skolā atgriezās tikai vēlā pēcpusdienā.