Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.

Liekas, nekā viņi neapjauž,

Bet pašā dziļumā mīlestība

Nobrāztām rokām akmeņus lauž.

/I.Ziedonis/

Paldies par Jūsu darbu, rūpēm un atbalstu!