Sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību 15. martā mūsu skolā ieradās delegācija no Polijas un Lielbritānijas pieredzes apmaiņas vizītē.
Vizītes ietvaros, Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa aicināja skolotājus uz nodarbību, kurā pastāstīja un demonstrēja metodiku darbam ar uzvedības un komunikācijas problēmām gan individuālu gadījumu risināšanai, gan grupu nodarbībām un audzināšanas stundām. Skolotāji atzina, ka šī tikšanās bija ļoti interesanta un noderīga.