7.martā skolā viesojās Ventspils novada skolu direktori un Izglītības pārvaldes darbinieki. Viesus interesēja jautājumi par jaunākajām metodēm darbā ar bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu. Direktores I.Oļenas stāstījums par skolā realizētajām izglītības programmām, izmantojamo metodiku, reālu situāciju piemēri, attīstības centra piedāvāto konsultāciju iespējas, raisīja lielu interesi kolēģos. Pēc sarunas L.Pakalne, Z.Kūlaine un L.Millere viesiem parādīja telpas, kurās notiek mācību process un individuālās nodarbības. Vienojāmies ar kolēģiem, ka turpināsim sadarbību un tiksimies vēl.