VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Viduskurzemes pamatskolu – attīstības centru šī gada 20.janvārī organizēja tiešsaistes semināru “Atbalsts skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem izglītības iestādē”. Tiešsaistes seminārā mūsu skolas direktore Ināra Oļena (ABA terapeite) iepazīstināja semināra klausītājus ar ABA terapijas pamatprincipiem un reālām, praksē pārbaudītām, metodēm no savas pieredzes. Semināru ar lielu interesi noskatījās vairāki tūkstoši interesentu. Semināra beigās I. Oļena atbildēja uz iesūtītajiem jautājumiem un saņēma pateicību no klausītājiem par vērtīgo un jēgpilno tēmas izklāstu.

Lai uzzinātu vairāk par lietišķās uzvedības analīzes pamatprincipiem uzvedības korekcijai audzināšanas un mācību procesā, klātesošie tika aicināti apmeklēt Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra organizētos kursus par šo tēmu. Atsaucība bija milzīga, tāpēc kursi tiks organizēti atkārtoti – 4. februārī plkst. 12.00.

Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/N7unU2VGXC1TJNn29