Šogad nedaudz ātrāk kā citus gadus, nedēļu pirms liecību izsniegšanas, skolā notika tradicionālais pasākums ”Skolas lepnums. Gada balva”, kurā godinām un pasakāmies labākajiem skolēniem un izsakām īpašu atzinību skolotājiem un skolas darbiniekiem.
2019. gada nomināciju “Skolas lepnums” saņēma skolotāja Inita Šmite un skolas dežurante Kristīna Kaļinovska. Savukārt, skolēnu simpātiju ieguvēji bija skolotāja Līga Ciņķe un skolas darbinieks Ervīns Eglītis. Šā gada nominācija “Eņģelis” piešķirta pāragri mūžībā aizsauktajam sporta skolotājam Raivim Jansonam. Piemiņas eņģelis, kā bezgalīga pateicība skolotājam Raivim no visas mūsu skolas saimes, aizceļoja uz viņa mūžīgās atdusas vietu.
Prieks un lepnums par skolas audzēkņiem, kuri saņēma pateicības rakstus par sasniegumiem mācībās, sportā un aktīvu iesaistīšanos āŗpusstundu aktivitātēs un skolēniem, kuri kā pateicību saņēma arī naudas prēmijas.
Katrs klases kolektīvs saņēma sev raksturīgāko nomināciju šajā mācību gadā un saldumu balvu.
Apsveicam balvu saņēmējus! Lepojamies un priecājamies līdz ar viņiem!
Paldies visiem par darbu un sasniegumiem šajā mācību gadā!