Mūsu valstī vēlēšanu laiks un skolā – skolas prezidenta vēlēšanas.
Skolas prezidenta amatam kandidēja 2. kursa audzēkņi Evija Bule, Edgars Bulis, Ingus Uzāns. Pirms vēlēšanu laikā kandidāti iepazīstināja ar sevi, saviem plāniem un nodomiem, ko varētu veikt savā prezidentūras laikā.
10. oktobrī, pārdomājot savu izvēli un pareizi aizpildot balsošanas biļetenus, 7.-9. klašu un 1.-3. kursa skolēni ar balsu vairākumu par skolas prezidentu ievēlēja Edgaru Buli. Apsveicam! Lai izdodas iecerētais!