Mūzikas skolotāja Iveta Vēra no 03.03.2018.-11.03.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” ietvaros apmeklēja kursus Nīderlandē, Assenas pilsētā.
Kursu tēma bija ” The power of non- formal or how to use non – formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities.”. Kursos piedalījās 19 dalībnieki no 11 valstīm – Horvātijas, Kipras, Grieķijas, Itālijas, Igaunijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Zviedrijas un no Latvijas vienīgā pārstāve Iveta Vēra.
Skolotāja dalījās pieredzē pēc brauciena un atzina, ka kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, nodarbības brīvā dabā, izglītības iestādes, muzeja un bibliotēkas apmeklējumi, kā arī brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām, netradicionālām, kreatīvām mācīšanas un mācīšanās metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Visas šīs aktivitātes vērstas uz to, lai motivētu skolēnus mācību procesam un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Problēmas  Eiropas valstu skolās ir līdzīgas un skolotāji, daloties pieredzē, cenšas rast optimālākos risinājumus.
Pēc Ivetas teiktā, pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi bija vērtīgs un iedvesmojošs, žēl tikai, ka vēl neziedēja tulpes, narcises un hiacintes.