Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un profesionālās pamatizglītības metodiskās komisijas vadītāja Evija Jakubovska no 3. marta līdz 9. martam Erasmus+ programmas projekta ietvaros apmeklēja kursus “Professional Orientation in Education” Dānijā.
Kursos piedalījās un profesionālās orientācijas organizācijas pieredzē dalījās dalībnieki no Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Itālijas un Horvātijas.
Radošā un praktiski noderīgā kursu programma sniedza ne tikai teorētiskās zināšanas, bet lika arī aktīvi darboties grupās un piedalīties diskusijās, attīstot kritiskās un radošās domāšanas prasmes. Galveno uzmanību vērsa uz metodēm un dažādām praktiskām aktivitātēm (simulācijas, lomu spēles, drāmas metode), ar kurām var iepazīt sevi, izvērtēt savas prasmes un spējas un to nozīmi profesijas izvēlē, kā arī iepazīt tik mainīgo profesiju pasauli.
Piedaloties kursos Evijai Jakubovskai bija iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, uzzināt par inovācijām profesionālajā orientācijā un veidot jaunas sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.
Izvēlēties savu karjeras ceļu nemaz nav tik viegli, it īpaši skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu profesiju, mums skolotājiem izglītības iestādē jāveic nozīmīgs profesionālās orientācijas un karjeras izglītošanas darbs.