Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Anna Kļaviņa no 19. -25. martam Polijā, Češinā apmeklēja Erasmus + programmas projekta ietvaros kursus ‘’Sensorās aktivizācijas risinājumi – kā palīdzēt bērniem un pieaugušajiem atraisīt viņu iedzimto potenciālu?’’  (Sensory Activation Solutions( SAS) – how to help children and adults unlock their innate potential?). Kursos piedalījās pedagogi, logopēdi, fizioterapeiti. Kursus vadīja SAS metodes dibinātājs un SAS Organizācijas dibinātājs  Stīvens Mišels.
Šobrīd SAS centri ir ASV, Nīderlandē, Polijā, Turcijā un Austrālijā. Stīvens Mišels  iepazīstināja dalībniekus, kā ar SAS metodes iespējams uzlabot bērnu un pieaugušo veselību. Pēc SAS metodes katram klientam, noskaidrojot viņa grūtības, individuāli tiek izstrādāta klausīšanās programma (skaņa ar dažādiem efektiem), kā rezultātā tiek stimulēta sinhronizācija starp smadzeņu puslodēm, kas palīdz smadzenēm efektīvāk apstrādāt informāciju.
Skolotājai piedaloties kursos bija iespēja iepazīt SAS metodi un veidot sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.