Rīgā, t/c Domina Shopping, 10. martā atkal pulcējās skolēni no visas Latvijas uz pasākumu “Cits bazārs”. 270 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) piedāvāja apmeklētājiem savu ražoto produkciju.
Mūsu skolu pārstāvēja SMU “Cēlkoks” (Armands Balodis, Nauris Dzintars) ar galdniecības izstrādājumiem un “Gudrais cepums”(Mairis Mitenbergs, Evija Aija Frijāre) ar kulinārijas produkciju. Skolēnus atbalstīja skolotāja- konsultante Evija Jakubovska un skolotāja Dace Ribaka- Gluškova.
Lepojamies, ka mūsējie SMU, izturot lielu konkursu, guva iespēju piedalīties šajā pasākumā un, ka SMU “Gudro cepumu” izvirzīja nominācijai “Inovatīva biznesa ideja”. Īpašs paldies 3. kursa audzēkņiem Armandam, Naurim un Evijai par uzņēmību vairāku gadu garumā, pārstāvot skolu Latvijas mērogā.