Sestdien, 9. decembrī, Rīgā T/C Domina Shopping notika skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums “CITS BAZĀRS”, kas pulcēja skolēnus no visas Latvijas, lai piedāvātu savu saražoto produkciju.
Pasākumam bija pieteikušies 350 skolēnu uzņēmumi no dažādām Latvijas pamatskolām, vidusskolām, Valsts ģimnāzijām, profesionālām vidusskolām, koledžām, tehnikumiem, bet iespēja pārstāvēt savu uzņēmumu bija tikai 169 labāko ideju autoriem. Starp tiem arī mūsu skolas skolēnu mācību uzņēmumi “Cēlkoks” un “Gudrais cepums”.
Rīgā, pasākuma laikā kompetenta žūrija vērtēja produktu kvalitāti, stendus, skolēnu sniegumu un piešķīra 7 nominācijas. Liels prieks un gandarījums, ka mūsu skolas abus SMU izvirzīja nominācijām. Gandarījums arī, ka iztirgoja visu SMU “Gudrā cepuma” produkciju un, ka pircēji bija ļoti ieinteresēti par mūsu zēnu gatavotajiem koka izstrādājumiem.
Lepojamies ar sasniegumiem Rīgā!
SMU “Cēlkoks” Rīgā pārstāvēja Armands Balodis, Nauris Dzintars, Edgars Bulis.
SMU “Gudrais cepums” Rīgā pārstāvēja Mairis Mitenbergs, Evija Aija Frijāre, Artuss Jansons.
Paldies skolotājiem Evijai Jakubovskai, Dacei Ribakai – Gluškovai, Ērikam Oficierim par atbalstu un ieguldīto darbu!