7. a klase priecājas par saņemto atbalstu no šokolādes fabrikas “Pobeda” par izstrādāto labo darbu sistēmu klasē un to veiksmīgu realizēšanu.