Mūsu skolas sporta skolotāji Talsos apgūst jaunu sporta veidu – disku golfu, ko ar laiku ieviest mācību stundās.