2. un 3. oktobrī Erasmus+ projekta ietvaros (Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH000135686) Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā viesojās eksperts no Itālijas –  sertificēts uzvedības analītiķis, speciālais pedagogs, pasniedzējs un pētnieks attīstības traucējumu jomā Lorenzo Todone. 

L.Todone iepazinās ar skolas vadību, skolotājiem, skolas struktūru un dažādām metodēm, kuras savā ikdienas darbā izmanto skolotāji. Viņš vēroja mācību stundas un nodarbības, kuru laikā novērtēja un atklāja esošās vai iespējamās uzvedības problēmas un pēc tam sniedza ieteikumus, kā tās mainīt vai novērst. L.Todone augsti novērtēja skolas vidi, iekārtojumu un skolotāju profesionālo darbu.

* 3.oktobrī Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs organizēja starptautisku konferenci “Pataloģiska pretestība prasībām”. Konference notika gan klātienē, gan Zoom platformā un kopumā pulcēja ap 100 dalībnieku. Tajā piedalijās sertificēts uzvedības analītiķis, speciālais pedagogs, pasniedzējs un pētnieks attīstības traucējumu jomā Lorenzo Todone.