Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra direktore Ināra Oļena no 9. līdz 12. jūnijam piedalījās starptautiskā konferencē Slovēnijā “Contemporary challenges of working with at-risk youth”( Mūsdienu izaicinājumi darbā ar riska grupas jauniešiem), kurā dalījās ar savu pieredzi par komunikācijas prasmju attīstīšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, pielietojot ABA terapijas metodi. Konferences norise notika 4  tematiskajās grupās: “Mākslas un sporta nozīme darbā ar riska grupas jauniešiem”, “Darbs ar riska grupas jauniešiem Covid-19 apstākļos, “  ”Neformālā darba metodes” un “Riska grupas jauniešu mentālā veselība”.