Šajā mācību gadā Pelču speciālajai internātpamatskolai-attīstības centram izdevies iegūt finansējumu vairākiem programmas “Erasmus+” projektiem.

ATGRIEZUŠIES NO ITĀLIJAS

Šogad jaunā projektā tiek turpināta sadarbība ar jau zināmiem partneriem Albā, Itālijā. No pirmās sanāksmes partnerskolā, kur apmāca topošos atslēdzniekus, metinātājus, elektriķus, frizierus – vairāk nekā 20 profesijas –, jau atgriezušies skolotāji Arita Gribēna un Raivis Jansons, kā arī projekta koordinatore Iveta Diržininka. Raksta turpinājums laikrakstā “Kurzemnieks.”