16. novembrī latviešu dziesmām skanot, skolas aktu zālē sapulcējās gan koncerta dalībnieki, gan skatītāji.
Kas ir Latvija? Tie esam mēs paši!- direktore uzrunāja klātesošos, turpinot, ka katram mums ir divas dzimšanas diena.
Un, tā mēs arī jutāmies visa koncerta garumā, kā īpašā svētku reizē, kad svinam savu un visas Latvijas kopīgo dzimšanas dienu.
Koncertā no sirds izskanēja dziesmas lielā ansambļa, “C” klašu ansambļa, 1.-5. klašu kora, 6. klases trio, 6.klašu- 3.kursa ansambļa, metalofona ansambļa, folklorkopas “Ķīpa” izpildījumā, raiti dejas soli veda 3.-5. klašu, 4.c un 5.c klašu, 1.-2. klašu, 6.-9. klašu deju kolektīvi, Laurita Logina izteica savu vēlējumu Latvijai, kursanti bija sagatavojuši un ar lielu atbildības sajūtu izpildīja repa dziesmu, Laura Dundure un Krista Būčiņa deklamēja sirdsmīļus dzejoļus.
Noslēgumā dziesma “Pie Dieviņa gari galdi” neatstāja nevienu vienaldzīgu. Dziedājām visi, kājās stāvot un kāds arī notraušot aizkustinājuma asaras.
Sirsnīgs paldies mūzikas skolotājām Ingai Duburei, Sanitai Lugovskai, Kintijai Valkovskai, folkloras kopas vadītājai Agitai Leontjevai, deju skolotājai Initai Šmitei, skolotājai Sanitai Kalniņai un visiem dalībniekiem un palīgiem par aizrautīgo darbu, lai būtu tik skaists un sirsnīgs koncerts.
Inese Andersone vēlēja sajust Latvijas svētumu sevī un noslēgumā aicināja visus skolas stadionā uz kopbildi “LV100”.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!