Pateicoties SALTO YOUTH resursu centram un   Erasmus+ programmas piedāvātājām iespējām, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājai Ivetai Diržininkai bija iespēja piedalīties Eiropas Mūžizglītības programmu menedžmenta  fonda  rīkotajā seminārā “ Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”. Pasākums norisinājās 2022. gada 1.-4. novembrī Kiprā, tajā piedalījās 50 dalībnieki no 17 valstīm. Mācību mērķis bija iepazīstināt semināra dalībniekus ar aktualitātēm Erasmus+ programmas  KA2 sadarbības partnerību un maza mēroga partnerību projektu sagatavošanā,   dizaina izveidē, plānošanā, aktivitāšu izveidē un  novērtēšanā. Aktivitātes tika organizētas 8 darba grupās kopā ar ekspertiem no dažādām Eiropas valstu Erasmus+  Nacionālajām aģentūrām. Katras darba grupas uzdevums bija sagatavot  viena projekta dizainu, noformulēt mērķus un uzdevumus, sagatavot aktivitāšu plānu, novērtēšanas kritērijus un publicitātes aktivitātes. Lielākā daļa projektu tēmu bija saistītas ar kiberdrošību un dažādu interneta platformu izveidi pedagogu apmācībai, bet divas darba grupas sagatavoja projekta pieteikumu par vides un klimata pārmaiņām. Dalība seminārā bija lieliska iespēja uzzināt daudz ko jaunu un pilnveidoties profesionālajā jomā, iepazīties ar nozares ekspertiem un veidot sadarbību ar Eiropas valstu pedagogiem.