Tehnisko darbinieku diena skolā. Dzied KURZEMES TRIO.

Par gardajām un acīm tīkamajām uzkodām parūpējās mūsu pašu virtuves strādnieku programmas audzēkņi un skolotājas. Paldies visiem, kas iesaistījās šo svētku tapšanā un norisē.