Kursantu vecāki 19. oktobrī bija aicināti uz vecāku sapulci. Tikšanās noritēja mājīgā atmosfērā un izvērtās sirsnīga. Klātesošos uzrunāja direktora vietniece izglītības jomā Arita Gribēna. 3.G kursa kursanta Kristapa mamma dalījās pieredzē par dēla darba vidē balstītām mācībām. Vecāki uzdeva sev interesējošos jautājumus, piemēram, par terapijas iespējām skolā, par darba praksēm. Paldies vecākiem, kuri bija ieinteresēti un atvērti kopējai sadarbībai.