26. septembrī notika gadskārtējās Uzņēmumu un iestāžu dienas. Kuldīgas novada skolu 8. klašu skolēni, tajā skaitā arī mūsu 8.a klases skolēni bija aicināti iepazīt  novada uzņēmumus, valsts un pašvaldības iestādes, kā arī profesiju pārstāvjus, kuri strādā šajos uzņēmumos un iestādēs, uzzināt par pieprasītākajām profesijām un to apguves iespējām, darbu vasarā, kā arī saprast kādas ir karjeras iespējas konkrētajā uzņēmumā vai iestādē. Skolēni pabijuši saimniecībās un uzņēmumos, redzējuši un iepazinuši to darbību atzina, ka pavadīta interesanta un vērtīga diena.