7. februārī noritēja skolas izteiksmīgās runas konkurss. Skolēni deklamēja gan pašu izvēlētus, gan skolotāju ieteiktus dzejoļus. Deklamētāji bija labi gatavojušies un centās neļauties uztraukumam. Visi saņēma atzinības rakstus un balvā saldumus. Bet, žūrijai bija arī grūts uzdevums, no trīsdesmit dalībniekiem izvēlēties labākos, kuri pārstāvēs skolu Lažas speciālās internātpamatskolas rīkotajā speciālo skolu konkursā “Valodiņa 2019”. Pēc žūrijas lēmuma šogad tie būs, Madars Strujevičs, kurš skatītājus iepriecināja ar jauku priekšnesumu “Silta sirds”, kur fonā skanot klavieru spēlei Madars skaļā, izteiksmīgā balsī norunāja dziesmas tekstu, Laurita Logina, Markuss Kristsons, Paula Ilvija Pliska. Vēlam veiksmi!