8. februārī skolā viesojās Valsts policijas inspektores L. Laula un R. Vējkāja ar lekciju “Mana atbildība”. Sarunā ar skolēniem lektores uzsvēra drošību interneta vidē, vardarbību un tās sekas.