Šobrīd Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā norit izglītības iestāžu sadarbības tīkla izveide iekļaujošas izglītības sekmīgai īstenošanai Latvijā.