Izglītības iestāžu sadarbības tīkla izveide iekļaujošas izglītības sekmīgai īstenošanai Latvijā.